Styrelsen i Föreningen Hammarbackens Föräldrar

 

 

Styrelsemedlemmarnas telefonnummer
Namn
Funktion
Telefon
Email
Håkan Mossberg Ordförande 511 702 09
hakan@kentele.com
Monica Ribbing Vice ordförande 511 771 27
Ann-Christine Centerström Kassör 511 705 63
Fakhrey Hardani Ledamot 511 721 91
fakhrey@telia.com
Lars-Gunnar Karlsson Ledamot 514 302 80
lgkarlsson@telia.com
Claes Falck Ledamot 511 800 21
claes.falck@sifo.se
Diana Willborg Ledamot 511 708 67
Lise-Lotte Willborg Ledamot 511 730 21
hedberg.co@swipnet.se
Britt-Marie Särnegrim Ledamot 511 761 58