Föreningens verksamhet under hösten.

2000-11-20 Vårt protestmöte gick lysande!!

Mer än 500 personer, enligt flera oberoende räknare, slöt upp trots ihållande regn och kyla för att visa sitt ställningstagande vid föräldraföreningarnas och läraförbundens gemensamma protestaktion.

Korta anföranden av Britt-Marie Gräns, Lärarförbundet och Håkan Mossberg, VFFF samt överlämnande av vår protsetskrivelse tillsammans med mellan 1800 - 1900 namnunderskrifter till kommunfullmäktige som för dagen representerades av Johan Enfeldt.

Idag, den 20 november, är det kommunfullmäktigemöte.

2000-11-15 Nu går föräldraföreningarna till handling och tillsammans med lärarförbunden kallar vi till demonstration för ett nytt synsätt på kommunens undervisningsuppdrag.

Kom till Tuna torg Lördagen den 18 november kl. 12.00 och visa ditt ställningstagande för en bred satsning på ungdomen, skolan och framtiden.

Vid kommunstyrelsemötet den 30 oktober blev frågan om att lösa problemet med underskottet i skolbudgeten aldrig avgjord. Koalitionspartierna, utom Moderaterna , ville höja skatten med 50 öre.. oppositionen med 1 krona.. M står tjurskalligt fast vid prioriteringen att skatten inte får höjas, trots att det finns en tydlig spricka inom partiet i frågan.

2000-10-27 Kommunstyrlesen (den 30 oktober) och kommunfullmäktige (den 20 november) avser att ta beslut om ytterligare nedskärningar av budgetanslagen till skolan i Vallentuna under de närmaste tre åren, 2001 - 2003.

Föräldraföreningen gör tillsammans med VFFF, de olika lärarförbunden m.fl. organisationer gemensamma kraftansträngningar för att nå fram med fakta, protester o.s.v. för att försöka påverka dem att inte sabotera verksamheten ytterligare utan att istället börja satsa stort på nästa generation Vallentuna-bor.

Ett upprop har gått ut, i modifierad form för de olika skolorna, till alla föräldrar till grundskolebarn i hela kommunen där vi ber om allas stöd i form av namninsamling via en talong som kan lämnas i resp. skola eller skickas direkt till föräldraföreningen.. c/o Håkan Mossberg, Östergården 168, 186 37 Vallentuna.

Har du inte fått det kan du hämta hem det här (i pdf-format) eller läsa det här..

På vår insändarsida finns dessutom insändare som är aktuella i ämnet..

2000-10-18 Protokoll från klassombudsmöte och Förvaltningsrådsmöte finns nu att hämta ned på verksamhets-sidan.
2000-09-06 Ett tillrättaläggande: Sedan skolan nu har valt att genomföra gemensamma informationsmöten för årskurserna 6 t.o.m. 9, kommer vi givetvis att deltaga i dessa.

I princip följer vi den verksamhetsplan som antogs vid årsmötet, men ett par förtydliganden är på sin plats.

Föreningen har förlitat sig i hög grad på samarbete med skolan när det gäller att informera "gamla" och "nya" föräldrar om verksamheten inför skolstarten.

Förra hösten glömdes vi dock bort när skolan bjöd in till informationsmöten för föräldrarna vilket gav oss vissa problem när det gällde att få ut information till framför allt nytillkomna föräldrar (med barn som just började skolan eller som flyttade till skolan från andra skolor).

Vi har därför under året näst intill tjatat på skolledningen för att försäkra oss om att den här möjligheten skulle erbjudas oss till denna höst, blott för att nu erfara att man bestämt sig för att överhuvudtaget inte ha några samlade informationsmöten.

Istället litar skolan på att information skall gå ut vid ordinarie klassmöten/föräldramöten.

Då vi nu i föreningen inte av praktiska skäl kan närvara vid föräldramöten i varje enskild klass ser vi oss nödsakade att försöka finna andra sätt att informera om verksamhetens syften och metoder.

Detta kommer att ske genom att:

a) Vi försöker närvara vid klassmötena i de "nya" klasserna

b) Förlitar oss på att lärare och föräldrar med erfarenhet från förr ser till att alla föräldrar i de andra klasserna vet vad vi gör och hur samt att klassombud utses i alla klasser.

 

För övrigt så kommer mötesgången att vara densamma som under tidigare år, förutsatt att nu inte skolan får för sig att ändra på den.

Klassombuden och föräldraföreningen träffas och diskuterar föräldrarnas önskemål, krav och aspekter på skolans förslag.

c:a 14 dagar senare infaller förvaltningsråden, vid vilka föräldraföreningen träffar skolledning, lärar-representanter, kontaktpoitiker och elevrepresentanter. Här avlämnas den information som kommer från tidigare klassombudsmöte och inhämtas information och resultat av diskussionerna att ta tillbaka till föräldragruppen.

Klassombudsmöten och förvaltningsråd hålls två gånger per termin, vanligen i skiftet september / oktober och november / december respektive i februari och i maj.

Skolan har inte meddelat oss tidpunkter för mötena ännu men så snart det sker kommer information att publiceras här på sidorna.

Sedan gammalt finns ett avtal om att skolan skall samdistribuera protokoll från klassombudsmötena med de protokoll man ändå distribuerar från förvaltningsråden, men detta fungerade inte heller under förra skolåret.

Vi kommer därför att lägga ut dessa protokoll här på hemsidan så snart vi får tid till det, och hoppas att detta erbjuder ett hyggligt alternativ tills vi kommer underfund med vad skolan vill och inte vill göra för oss.