Föreningens huvudsakliga verksamhet
Samt en del av de verksamheter vi deltar i, i samverkan med andra föreningar.
Pågående Pågående verksamhet finns på Höstens verksamhet.

Verksamhetsplan, verksamhets-berättelser och
stadgar i PDF-format

Verksamhetsplan 2000
Verksamhetsplan 1999
Verksamhetsplan 1998

Verksamhetsberättelse 2000
Verksamhetsberättelse 1999
Verksamhetsberättelse 1998

Stadgar för föreningen

Protokoll

Förvaltningsrådet 00-10-02
Klassombudsmötet 00-09-28
Klassombudsmötet 00-04
Klassombudsmötet 99-11
Klassombudsmötet 99-01


VFFF

Medlemsskap i det gemensamma intresseforumet VFFF, Vallentuna Förenade Föräldraföreningar, ger oss möjligheter att med kommunens samtliga föreningar agera gemensamt i frågor som rör alla föreningars medlemmar i lika grad.

Det ger oss också möjligheter att samverka kring spridande av viss information och när det gäller den många gånger gemensamma rollen i förhållande till ansvariga inom Grundskoleförvaltningen, Grundskolenämnden och andra politiker.


Nattvandring


Vi deltar i planering och genomförande av vuxenvandringar i kommunen. Information om denna verksamhet, som egentligen inte är en del av föreningens ansvar men som utföres av bl.a. många av föreningens medlemmar, finns på egen sida på denna infromations-site.